User:
Pass:
Nhận định VIP
Sổ kết quả
Soi cầu xổ số
Thống kê loto
Thống kê đặc biệt
Công cụ hỗ trợ khác
Hỗ trợ trực tuyến
Không tư vấn/dự đoán số.
Nhận góp ý về chương trình.
Hỗ trợ dùng chương trình trên WEB
support KDT
support 1689
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Bảng Đặc Biệt Tuần
Từ ngày :dd-mm-yyyy Đến ngày :dd-mm-yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật
32883
33
08930
03
48487
23
26361
11
89691
14
29/06/201630/06/201601/07/201602/07/201603/07/2016
26609
04
60071
12
18292
24
35917
12
69450
00
31202
02
18443
34
04/07/201605/07/201606/07/201607/07/201608/07/201609/07/201610/07/2016
83690
04
90511
11
11427
22
42398
34
49070
02
57878
23
91503
03
11/07/201612/07/201613/07/201614/07/201615/07/201616/07/201617/07/2016
88570
02
61718
13
74248
34
98540
04
46412
12
26473
23
69111
11
18/07/201619/07/201620/07/201621/07/201622/07/201623/07/201624/07/2016
29835
03
95471
12
45804
04
03248
34
75446
14
25/07/201626/07/201627/07/201628/07/201629/07/2016